Jag grundade Mirca Art Group år 2007 och från februari 2008 engagerade jag mig för Aung San Suu Kyis frigivning. Med gruppens medlemmar aktiverade jag en enkel kampanj som jag bekostade själv. Boken Freedom & Art tillägnades Suu Kyi och sammanställdes av mircamedlemmen Carla Goldberg under hösten 2008. 74 mircamedlemmar bidrog med varsin sida i boken. Den gavs ut i samarbete med Amnesty International. En hel del internationell media skapades samt utställningar i Kapstaden, Stockholm och New York.

2012 besökte en diplomat (Siba Kumar Das) ett galleri i New York. Där träffade hon en av Mircas medlemmar, Carol Flaitz, som berättade om Mircas kampanj för Aung San Suu Kyis frihet. Siba lovade att hon skulle försöka få boken till Burma och överlämna den till Suu Kyi, vilket alltså gjordes. Suu Kyi var vänlig nog att låta ett foto tas av händelsen. Det är ett av de stoltaste ögonblicken i mitt liv.